Archive | LT Android

Lập trình Android – Bài 2: TextView, EditText, Button

TextView là một thành phần giúp chúng ta hiển thị chữ lên màn hình.
EditText là một thành phần cho phép chúng ta nhập dữ liệu vào.
Button là một thành phần cho phép chúng ta click vào để thao tác thực hiện xử lý một điều gì đó.

Lập trình Android – Bài 3: Bắt sự kiện click Button

Ngày trước khi mình học Android thì cũng rất chi là sốt ruột trong việc muốn biết làm sao để click Button mà TextView thay đổi chữ. Vì vậy bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách bắt sự kiện Button để thao tác với TextView và EditText.

Connect from Android Emulator with localhost web server

I’m try to connect from Android Emulator with localhost web server and I find the solution If you use default AVD please set domain is: http://10.0.2.2 If you use genymotion, please set domain is: http://10.0.3.2 Good luck!

[Android Fix] PopupMenu You must supply a layout_height attribute

Hi, I have this issue when I create PopupMenu like: And I fix this issue by replace getApplicationContext() to this or activity.

[Android Fix] Gson Cannot make field constructor accessible

Hi, I have error with notify like title the post, and I change my code to create Gson object bellow:

[Fix] genymotion: error while loading shared libraries: libgstreamer-0.10.so.0

Hi, When I install genymotion on Ubuntu 15.10 32 bit and run it, an error display: genymotion: error while loading shared libraries: libgstreamer-0.10.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory I search and find a solution is install libgstreamer0.10-dev and libgstreamer-plugins-base0.10-dev

[Fix] ADB not responding. If you’d like to retry, then please manually kill ‘adb’ and click ‘Restart’

Nếu bạn đang mắc phải lỗi ADB not responding. If you’d like to retry, then please manually kill ‘adb’ and click ‘Restart’ hoặc terminal xuất hiện Syntax error: “)” unexpected thì…

[Chém gió] Quy trình học Android

Lâu lâu không viết bài, hôm nay nổi hứng nghĩ ra cái để chém gió với các bạn về Quy trình học Android, hay nói cách khác là các bước để học Android…

[Android Game] Path Game – Rèn tính nhanh nhạy

Path Game là một Game đơn giản giúp bạn rèn luyện khả năng nhanh nhạy, trí thông mình nhưng không quá phức tạp. Đơn giản chỉ là các phép toán cộng trừ các số không vượt quá 10…

[Android] Chia nhỏ folder layout

Có phải folder layout của bạn đã quá to và khó kiểm soát, khó tìm kiếm? Giờ đây với Android Studio bạn có thể chia nhỏ nó ra để dễ dàng quản lý như hình dưới đây…