Archive | School PP nghiên cứu khoa học

[School_PPNCKH] Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học

Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học gồm các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (thực tiễn) và nghiên cứu lý thuyết. [qads] 1. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Là các phương pháp tác động trực tiếp vào đối tượng có trong thực tiễn để làm rõ bản chất và các quy luật của đối tượng. 1.1 Phương pháp quan sát khoa học Quan sát khoa học là phương pháp tri […]

[School_PPNCKH] Đặc điểm của nghiên cứu khoa học

          Trước khi tìm hiểu các đặc điểm của nghiên cứu khoa học chúng ta hãy tìm hiểu xem khoa học là gì và nghiên cứu khoa học là như thế nào? 😀 [qads]         Từ “khoa học” xuất phát từ tiếng Latin “Scienta”, nghĩa là tri thức. Theo Webter’s New Collegiste Dictionary, “Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.          Nghiên cứu khoa học […]

[School_PPNCKH] Cách soạn slide cho báo cáo

Bình thường chúng ta làm các slide thảo luận, giảng dạy thường không để ý một số quy tắc nêu dưới đây, nhưng nếu bạn có thể vận dụng vào thì chắc chắn bài thuyết trình của bạn sẽ ấn tượng hơn, thu hút khán giả hơn và dĩ nhiên là kết quả tốt hơn. 1. Mỗi slide trình bày một nội dung, ý tưởng Bạn không nên nhồi nhét nhiều nội dung vào cùng […]