Archive | TT Đồ thị

[Java – Thuật toán] Mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất

Về thuật toán, bạn có thể xem lại tại bài viết Tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra, Floyd. Bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra có đồ họa trên Java, đây cũng là đề tài thực tập cơ sở của mình. Update ngày 23/05/2015: Sửa lỗi không load được icon trên windows. Chương trình cho phép người dùng vẽ đồ thị một cách nhanh chóng và […]

[Thuật toán] Tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra, Floyd

Update 25/05/2014: Do một số góp ý của các bạn nên mình đã viết thêm 1 chương trình của thuật toán Dijkstra theo cấu trúc hàm và cũng nhân tiện chỉnh lại chút code cho sáng sủa và chính xác hơn ^^. Update 27/09/2014: bổ xung code pascal của thuật toán tại đây: http://ideone.com/c7J0dq Nội dung Thuật toán Dijkstra Thuật toán Floyd Code nâng cao cho cả 2 thuật toán Update 14/06/2014: Chương trình mô […]

[Thuật toán – Java] Chương trình mô phỏng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) và chiều sâu (DFS)

Chương trình dưới đây mô tả 2 thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS – Breadth-first search) và chiều sâu (DFS – Depth-first search) trên đồ họa, có các bước đi và màu sắc đẹp. Giao diện của chương trình khi khởi động sẽ như thế này: Chương trình có 4 phần chính. Phần trên (top) là tiêu đề chương trình, phần dưới (bottom) là tên mềnh =)). Phần bên trái (left) là bảng […]