Archive | School Đồ họa máy tính

[School_ĐHMT – Thuật toán] Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng

Đọc thêm 1. Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng 2. Thuật toán Breshenham vẽ đoạn thẳng 3. Thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng Cho 2 điểm đầu mút M1(x1, y1), M2(x2, y2) và màu vẽ C. Ta đã biết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm M1 và M2 là: Đặt Ta có với (1) Trong đó m được gọi là hệ số góc hay độ dốc của đường thẳng, b gọi là đoạn […]

[School_ĐHMT] Thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng

Nội dung Xây dựng thuật toán Đọc thêm 1. Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng 2. Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng 3. Thuật toán Breshenham vẽ đoạn thẳng Xây dựng thuật toán Cho 2 điểm đầu mút M1(x1, y1), và M2(x2, y2). Phương trình đưởng thẳng đi qua M1, M2 có dạng Tại bước thứ k+1 ta thực hiện hiện tăng x lên một đơn vị và tìm cách tính y theo x với […]

[Schooll_ĐHMT] Thuật toán Breshenham vẽ đoạn thẳng

Nội dung 1. Xây dựng thuật toán 2. Lưu đồ thuật toán 3. Code minh họa 4. Code cho mọi trường hợp Đọc thêm 1. Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng 2. Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng 3. Thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng 1. Xây dựng thuật toán Breshenham Cho 2 điểm đầu mút M1 (x1, y1), M2(x2, y2) và màu vẽ C. Trong bài nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng chúng ta […]

[Shool_ĐHMT] Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng

Nội dung 1. Xây dựng thuật toán 2. Lưu đồ thuật toán 3. Code minh họa 4. Code cho mọi trường hợp Đọc thêm 1. Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng 2. Thuật toán Breshenham vẽ đoạn thẳng 3. Thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng 1. Xây dựng thuật toán DDA (Digital DifferentialAnalyzer) Cho 2 điểm đầu mút M1 (x1, y1), M2(x2, y2) và màu vẽ C. Trong bài nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng […]

[School_ĐHMT] Hệ tọa độ thế giới thực, hệ tọa độ thiết bị, hệ tọa độ thiết bị chuẩn

1. Hệ tọa độ thế giới thực (WCS: World Coordinate System) Nội dung Hệ tọa độ thế giới thực Hệ tọa độ thiết bị Hệ tọa độ chuẩn – Hệ tọa độ thế giới thực là hệ tọa độ mô tả các đối tượng trong thế giới thực – Hệ tọa độ thực phổ biến là hệ tọa độ Descartes. Các điểm trong mặt phẳng được biểu diễn bởi tọa độ (x, y) với x, […]

[School_ĐHMT] Các phương thức hiển thị

Phương thức Raster Phương thức vector Trong ĐHMT có 2 phương thức hiển thị đó là phương thức Raster và phương thức vector. Phương thức Raster – Các tia điện tử quét ngang màn hình từ trái sang phải theo từng hàng, đến cuối mỗi hàng thì tắt và trở về đầu hàng tiếp theo. – Mỗi điểm ảnh trên màn hình là một pixel – Ảnh hiển thị là các đường thẳng ngang, mỗi […]

[School_ĐHMT] Đồ họa máy tính và các ứng dụng

* Khái niệm đồ họa máy tính Nội dung Khái niệm đồ họa máy tính Ứng dụng của đồ họa máy tính Đồ họa máy tính là tất cả những gì liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh ra hình ảnh. Các việc này bao gồm tạo, lưu trữ, thao tác trên các mô hình, hình ảnh. * Các ứng dụng của đồ họa máy tính Hỗ trợ thiết kế Tạo […]