Archive | LT Assembly

[Assembly] Nhập vào 1 ký tự kiểm tra có là số hay không Assembly

Bài toán kiểm tra ký tự nhập vào có là số hay không. code

[School_VXL] Tài liệu vi xử lý và hợp ngữ

Một số tài liệu tham khảo Giáo trình vi xử lý và lý thuyết hợp ngữ: download Đề tài thiết kế vi xử lý: download Câu hỏi ôn tập vi xử lý: download Giáo trình vi điều khiển 8051: download Trắc nghiệm vi xử lý và hợp ngữ: download

[Assembly] Kết hợp Assembly với ngôn ngữ bậc cao

Assembly có thể kết hợp với các ngôn ngữ bậc cao như Pascal, C/C++, … khi viết chương trình, trong bài này mình chỉ đề cập tới kết hợp Assembly với Pascal Khi kết hợp Assembly với Pascal ta có 2 cách: chèn trực tiếp asm vào file hoặc viết tách ra các file. 1. Viết cùng 1 file. Các đoạn chèn asm có cú pháp: Ví dụ: Tính tổng 2 số nguyên a, b. […]

[Assembly] Hướng dẫn chạy assembly bằng TASM và emu8086

1. Chạy Assembly bằng TASM Trước tiên bạn download file TASM.zip về giải nén vào đâu đó mà bạn muốn. Ở đây mình để ngay Desktop, bạn có thể để trong ổ C hoặc 1 ổ khác. Giải nén bạn sẽ có 1 thư mục trong đó có sẵn một file welcom.asm và thư mục BIN chứa các bộ dịch. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình welcom.asm, các file khác khi bạn viết […]

[Assembly]Fatal: Bad object file record in hello.asm near module file offset 0x00000000

Khi chúng ta thực hiện lệnh tasm hello.asm thì thành công và tạo ra 1 file hello.obj. Nhưng khi liên kết bằng lệnh tlink hello.asm thì lại gặp lỗi này. Lỗi này xảy ra mình cũng không hiểu tại sao =)), chỉ biết là nếu có lỗi này có thể là nó không cho phép liên kết file *.asm. Và cách khắc phục là ta dùng file *.obj thay cho file *.asm. Trong TH này […]

[Assembly] Cộng 2 số nguyên hệ thập phân

Để cộng được 2 số nguyên lớn thì trước tiên chúng ta cần nhập và xuất được 2 số nguyên lớn hệ thập phân đã. Các bạn có thể xem tại Nhập và xuất số nguyên. Sau đây là code cộng 2 số nguyên hệ thập phân: code link các bạn dựa vào bài Nhập và xuất số nguyên hoặc có thể xem 2 file inputDecProc.asm và outputDecProc.asm

[Assembly] Nhập và xuất số nguyên

Trong Asm chỉ cung cấp các hàm nhập 1 chuỗi và nhập ký tự và muốn nhập 1 số có 2 chữ số trở lên cần phải xây dựng thủ tục riêng. Thuật toán nhập số: Ví dụ mô tả thuật toán: Chẳng hạn chúng ta nhập số 123. Quá trình như sau: Tổng = 0 Nhập ‘1’ Đổi ‘1’ → số 1 Tổng = 10*0 + 1 Nhập ‘2’ Đổi ‘2’ → số 2 […]

[Assembly] Hiển thị dạng Hex của 1 số thập phân

Trong chương trình trên ta hiện dạng hex của số num là 223, các bạn có thể thay bằng số khác. code

[Assembly] Xuất số có nhiều chữ số trong Assembly

Để xuất số có nhiều chữ số ta thực hiện tách số từ phải sang trái bằng lệnh div và cất vào stack. Sau đó lại lấy từ stack ra. VD sau in số 12346 ra màn hình code

[Assembly] Xuất mảng trong Assembly