Archive | TT Cây

[Cây] Một số phép toán trên cây nhị phân tìm kiếm

[qads] Cây nhị phân tìm kiếm (CNPTK) là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khóa của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con phải. Dưới đây là một ví dụ về cây nhị phân tìm kiếm: Nội dung Cấu trúc cây Thêm phần tử vào cây Nhập cây Duyệt cây Tìm một node […]

[Cây nhị phân] Chuyển cây nhị phân sang cây nhị phân tìm kiếm

Cách làm của mình rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc duyệt vào lưu lại các phần tử của cây nhị phân ban đầu vào mảng và cuối cùng là chèn các giá trị của mảng vào cây theo cách chèn 1 Node vào cây nhị phâ. Vậy là đã được 1 cây nhị phân tìm kiếm. Code:

[Cây] Cây nhị phân sinh viên – Student Binary Tree

Xây dựng cây nhị phân tìm kiếm sinh viên (key là mã sinh viên). Mỗi sinh viên có mã sinh viên, họ tên, điểm. Duyệt danh sách sinh viên, thêm sinh viên, xóa sinh viên có điểm nhỏ hơn 4

[Cây] Cây tổng quát

Đã rất nhiều lần mình tìm hiểu cách cài đặt và nhập, duyệt của cây tổng quát, tuy nhiên thì chỉ tìm được cách cài đặt theo một số phương pháp chứ chưa thấy code nhập và duyệt cây tổng quát cụ thể… Có nhiều cách cài và duyệt cây, các bạn có thể tham khảo trên mạng. Bài này mình chỉ đề cập đến 1 phần nhỏ. Dưới đây là code cài đặt, nhập, […]