Archive | LT C#

[C#] Truyền đối tượng qua Socket C#

Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm ví dụ đơn giản truyền nhận quan socket trong c#, hôm nay tiếp tục hướng dẫn các bạn truyền đối tượng qua socket 😉 Bài này hướng dẫn các bạn viết chuơng trình truyền nhận đối tượng giữa client và server. Client là 1 From thông tin của 1 cuốn sách (Book) gồm tiêu đề, tác giả, năm xuất bản và thể loại. Client có 2 […]

[C#] Ví dụ về socket trên C#

Dạo này đang học C# trên trường nên tiện thể viết mấy bài ghi nhớ 😉 Chương trình 1: Nhập tạo 1 server và 1 client. Client gửi các thông tin gethostname, gethosttime, gethostdate đến server, server nhận và trả về tương ứng các giá trị tên, giờ, ngày. Chúng ta tạo 2 project riêng lẻ với tên là MyServer và MyClient. Khi chạy các bạn nhớ ấn Ctrl + F5 (bỏ chế độ debug […]