[Java – Thuật toán] Mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất

Về thuật toán, bạn có thể xem lại tại bài viết Tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra, Floyd. Bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra có đồ họa trên Java, đây cũng là đề tài thực tập cơ sở của mình.

Update ngày 23/05/2015: Sửa lỗi không load được icon trên windows.

mô phỏng thuật toán Dijkstra

Chương trình cho phép người dùng vẽ đồ thị một cách nhanh chóng và dễ dàng, các điểm có thể kéo đi kéo lại, xóa, sửa tri phí (trọng số), … hoặc có thể dùng các đồ thị có sẵn trong phần demo. Và khi chạy sẽ hiển thị quá trình đường đi trên cả đồ thị cũng như phần bên dưới Log. Dưới cùng còn có một bảng để mô tả các công việc mà khi làm bằng tay chúng ta cần làm để tìm đường đi ngắn nhất. Chương trình cũng cho phép lưu lại đồ thị, mở đồ thị đã lưu. Thực ra thì nói nó cũng dài, mình sẽ nói các chức năng của chương trình trong video dài 7 phút dưới đây.

Lưu ý muốn chạy được file *jar bạn cần cài đặt JDK cho máy.

Download Mã nguồn và file jar của chương trình

Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ trực tiếp với mình qua Email.

Tham khảo: Sản phẩm của tôi