Archive | TT Spoj

[Thuật toán] Trò chơi với băng số – LINEGAME

Link đề:vn.spoj.com/problems/LINEGAME/ Đề bài: Có một băng hình chữ nhật được chia làm n ô vuông đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi một số nguyên dương ai, i = 1,2,…,n. Ở mỗi lượt chơi, người tham gia được quyền lựa chọn một số lượng tùy ý các ô trên băng số. Giả sử theo thứ tự từ trái qua phải, người chơi lựa […]

[SPOJ] QMAX

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QMAX/ Bài này chúng ta sử dụng Interval Tree. Các bạn xem tài liệu này về Interval tree và trong đó cũng có cách giải bài này luôn đó.

[OLP] Bài toán động đất – OLP tin học 2012 khối siêu cúp

Bài 3: Động đất Hạn chế thời gian cho mỗi test: 1 giây. Bên bờ dòng sông Chanh có N hộ dân cư đang sinh sống. Khu vực dân cư này đang thường xuyên hứng chịu nhiều trận động đất với cường độ khác nhau. Thông tin về một trận động đất Q bao gồm một bộ ba số nguyên (x, y, f), trong đó: – (x, y) là vị trí tâm chấn của trận […]

[codeforces] Round #204 (Div. 2) A. Jeff and Digits

Đề bài: http://codeforces.com/contest/352/problem/A time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes input standard input output standard output Jeff’s got n cards, each card contains either digit 0, or digit 5. Jeff can choose several cards and put them in a line so that he gets some number. What is the largest possible number divisible by 90 Jeff can make from the cards he’s got? Jeff must make the number without leading […]

[Spoj] VMTEST – Thử máy

Đề bài: Spoj – VMTEST Đơn giản mỗi lần đọc chuỗi kiểm tra xem s[1] có là ‘?’ không? và tiếp tục làm: Nếu s[1] là chữ cái thì duyệt hết s, nếu gặp s[i] không phải là chữ cái thì thoát và in “Error !”. Nếu s[1] là số hoặc ‘-‘ hoặc ‘.’ thì copy tưng cụm (các cụm từ cách nhau bằng dấu cách) đổi ra số, nếu đổi được thì cộng vào […]

[Spoj] NKBUS

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKBUS/ Một xe buýt của công ty có nhiệm vụ đón nhân viên đến trụ sở làm việc. Trên hành trình, xe buýt sẽ tiếp nhận nhân viên đứng chờ ở các điểm hẹn nếu như xe còn chỗ trống. Xe buýt có thể đỗ lại để chờ những công nhân chưa kịp đến điểm hẹn. Cho biết thời điểm mà mỗi nhân viên đến điểm hẹn của mình và thời điểm qua […]

[Spoj] Dãy con tăng dài nhất – LIQ

Đề bài và test: link Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], … A[N]. Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy A[i1],… A[ik] thỏa mãn i1 < i2 < … < ik và A[i1] < A[i2] < .. < A[ik]. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử? Download test và solution (C/C++, Pascal) tại đây. Input Dòng […]

[Spoj] RR – VMRR

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMRR/ Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học thuộc tên của các coder nổi tiếng thế giới, RR còn có sở thích tìm tên mình trong những chuỗi văn bản dài… Nhiều […]

[Spoj] Đếm số chữ số 0,1,2,3,…,9 trong dãy số từ 1->n | MDIGITS

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MDIGITS/ Cho hai số nguyên a, b. Viết tất cả các số nằm giữa a, b; tính cả 2 số này. Tính xem mỗi chữ số 0, 1, .., 9 mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần. Ví dụ, nếu a = 1024 và b = 1032, dãy sẽ là 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 và có 10 số 0, 10 số 1, 7 số 2, … Ta đếm […]

[QHĐ]Lát gạch 3*n – LATGACH3 – M3TILE

Đề bài: http://vn.spoj.pl/problems/M3TILE/