Archive | LT PHP

Cài wordpress trên localhost trong ubuntu

Bạn đang muốn cài đặt wordpress trên localhost Ubuntu, thậm chí là nhiều blog cùng một lúc?
Các bạn có thể thực hiện cài đặt wordpress qua BitNami nhưng hiện tại cách đó mới chỉ cài được 1 blog wordpress mà thôi. Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cài được nhiều blog wordpress.

Cài đặt Xampp trên Ubuntu

Bạn đang muốn cài đặt Xampp trên Ubuntu (Linux) để hoặc web hoặc php. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó và thật tốt khi mà nó tích hợp cả Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và phpMyAdmin,…

Error XAMPP : Mysql # 2002 – No such file or directory

Nếu sau khi cài đặt xampp mà không truy cập được vào phpMyAdmin do lỗi này:
Error
MySQL said: Documentation
#2002 – No such file or directory
The server is not responding (or the local server’s socket is not correctly configured).

Fix error xamp 403 Forbidden

Sau khi Xampp trên Ubuntu, tôi khởi động lại máy tính và bị lỗi này

403 Forbidden
You don’t have permission to access / on this server.
Apache/2.4.10 (Ubuntu) Server at localhost Port 80