[Pascal – TUT Basic] Bài 1: Tổng quan về Pascal

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp: Blaise Pascal.

[qads]

Đặc điểm của Pascal:

  • Ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, có tính logic.
  • Cấu trúc của chương trình rõ dàng, dễ hiểu.
  • Dễ sửa chữa, cải tiến.

Một số trình dịch của Pascal:

  • TURBO PASCAL
  • QUICK PASCAL
  • UCSD PASCAL
  • ANSI PASCAL

Tuy nhiên TURBO PASCAL tỏ ra có nhiều ưu điểm vượt trội nên nó đã trở thành một ngôn ngữ quen thuộc và phổ biến với người lập trình.

2. Turbo Pascal

Trong quá trình phát triển TURBO PASCAL đã có nhiều phiên bản 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.

– Một số phím tắt thường dùng:
F2: Lưu
F3: Mở
F9: Dịch
Ctrl+F9: Chạy
Alt+F5:Xem kết quả
Alt+X: Thoát

3. Cấu trúc của một chương trình Pascal

a. Phần khai báo (có thể có hoặc không)

Phần khai báo có thể có các mục sau:
+ Tên chương trình PROGRAM
+ Khai báo sử dụng UNIT USES
+ Khai báo nhãn LABEL
+ Khai báo hằng CONST
+ Khai báo kiểu TYPE
+ Khai báo biến VAR
+ Khai báo chương trình con PROCEDURE/ FUNCTION

b. Phần thân chương trình

Bắt đầu bằng từ khoá BEGIN và kết thúc bằng từ khoá END. (END và dấu chấm). Giữa BEGIN và END. là các câu lệnh.

BEGIN
	<các câu lệnh>;
END.
Download Turbo Pascal with dosbox.
Cài free Pascal trên Linux

Theo: vietsource.net