Archive | LT Android

Fix drawableStart resource not found API 19

Hôm nay thử chạy trên máy Android 4.4 (api 19) thì bị lỗi drawableStart resource not found API 19 khi dùng drawableStart cho TextView: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/drawable/ic_add.xml from drawable resource ID #0x7f020 Mình đã kiểm tra lại trong file build.gradle đã có hỗ trợ vector như dưới đây nhưng vẫn lôi: Cuối cùng mình đã khắc phục bằng cách sử dụng thư viện appcompat version 1.1.0-alpha01 (hoặc mới hơn) implementation “androidx.appcompat:appcompat:1.1.0-alpha01” Sau đó thay TextView […]

Tìm hiểu về pathData của VectorDrawable trong Android

Bài viết được dịch và sửa từ: medium.com của tác giả Ali Muzaffar Mở bất kỳ một file xml VectorDrawable nào bạn sẽ thấy một số ký tự khó hiểu trong thuộc tính pathData. Những người làm việc thường xuyên với paths có thể hiểu được nó và giải thích cho bạn biết nó vẽ cái gì. Còn những người không làm nhiều thì nó sẽ là một bí ẩn. VectorDrawable là gì VectorDrawable là […]

Android nâng cao 42: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P12

 

Android nâng cao 41: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P11

 

Android nâng cao 40: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P10

 

Android nâng cao 39: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P9

 

Android nâng cao 38: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P8

 

Android nâng cao 37: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P7

 

Android nâng cao 36: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P6

 

Android nâng cao 35: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P5