Archive | TUT Android

Lập trình Android – Bài 3: Bắt sự kiện click Button

Ngày trước khi mình học Android thì cũng rất chi là sốt ruột trong việc muốn biết làm sao để click Button mà TextView thay đổi chữ. Vì vậy bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách bắt sự kiện Button để thao tác với TextView và EditText.