[Eclipse] Import project in Eclipse

Nếu bạn vừa cài lại Eclipse mà trước đó đã có một số project được làm rồi bạn cần phải Import chúng lại mới có thể mở được.
File -> Import
import
Nhấn Next. Sau đó nhấn nút Browse để tìm đến thư mục chứa project.
import
Chọn Project cần import rồi nhấn Finish, chú ý khi chọn thư mục chứa các project bạn phải ấn OK chứ không được nháy đúp.
import