[Java] Phím tắt tiện lợi trong Eclipse – Keyboard shortcuts in Eclipse

Một số phím tắt thông dụng trong Eclipse, giúp thao tác nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng Menu

Ctrl + B : build project

Ctrl + D : xóa dòng tại chứa con trỏ (thường là khi có nhiều dòng trống quá, ta muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp Beauty)

Alt + mũi tên lên/xuống : di chuyển dòng hiện tại lên/xuống

Ctrl + F : tìm chuỗi trong class

Ctrl + H : mở nhanh màn hình search

Ctrl + O : nhảy nhanh tới 1 hàm trong class

Ctrl + E : nhảy nhanh tới 1 tab trong các tất cả các tab đang mở (khi mở cỡ trên 10 tab làm cách này nhanh hơn dò từng tab nhiều)

Ctrl + W : đóng tab hiện tại

Ctrl + Shift + W : đóng toàn bộ các tab đang mở (trong trường hợp có nhiều tab quá Byebye)

Alt + mũi tên trái/phải : nhảy qua tab bên trái/phải

Shift + Tab : tác dụng ngược lại với phím Tab Byebye

Ctrl + Shift + O : tự động import các gói còn thiếu, hoặc tự xóa các gói không dùng tới (nó làm một lượt luôn, đỡ mất công phải import từng gói Adore)

Ctrl + Shift + C : comment, uncomment một đoạn code

Ctrl + Shift + F : định dạng lại đoạn code theo chuẩn -> nhìn cho nó đẹp Adore

Alt + Shift + S, V : override hoặc implement một hàm

Alt + Shift + S, V : override hoặc implement một hàm

Alt + Shift + S, R : tạo hàm getter, setter cho field trong class

Alt + Shift + S, C : tạo hàm khởi tạo bằng cách override hàm khởi tạo lớp cha

Alt + Shift + S, O : tạo hàm khởi tạo bằng các field trong class