Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion lập trình Android

Dưới đây là video hướng dẫn cài máy ảo Genymotion hỗ trợ lập trình Android. Video do bạn Nguyễn Văn Chung làm.

Bài viết được thực hiện trong loạt bài hợp tác của các Admin Hội lập trình PTIT

android