Cài đặt Xampp trên Ubuntu

Bạn đang muốn cài đặt Xampp trên Ubuntu (Linux) để hoặc web hoặc php. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó và thật tốt khi mà nó tích hợp cả Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và phpMyAdmin,…

1. Download Xampp

Các bạn download bản mới nhất của Xampp tại đây
Các bạn chọn phiên bản phù hợp với máy tính của bạn. Ví dụ của mình là ubuntu 32 bit nên mình chọn phiên bản Xampp 5.6.3 32 bit.

download xampp for linux

2. Cài đặt Xampp

Sau khi download về, các bạn mở terminal lên và di chuyển đến thư mục chứa nó (thường là ở Download) bằng các lệnh sau:

install xampp by terminal

cd Downloads/
ls
chmod +x xampp-linux-5.6.3-0-installer.run
sudo ./xampp-linux-5.6.3-0-installer.run

Trong đó lệnh
ls để liệt kê danh sách file và forder có trong thư mục hiện tại là Download
chmod +x cấp quyền chạy cho file
sudo ./xampp… thực hiện chạy file bằng quyền quản trị, sau khi thực hiện lệnh này bạn cần nhập password.

Bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt Xampp bằng giao diện

xampp

xampp1

xampp2

xampp3

xampp4

xampp5

Sau khi thực hiện xong, các bạn khởi động lại xampp

sudo /opt/lampp/lampp restart

Bây giờ mở trình duyệt lên vào localhost: http://localhost

xampp6

Chọn ngôn ngữ là English ta sang giao diện chính:

xampp7

Click vào phpMyAdmin

xampp8

Sau này, để khởi động Xampp bạn thực hiện lệnh sau:

sudo /opt/lampp/lampp start

Bài viết được thực hiện trong loạt bài hướng dẫn lập trình PHP

Đọc thêm:
Cài wordpress trên localhost trong ubuntu
Khắc phục lỗi Mysql # 2002 – No such file or directory
Khắc phục lỗi 403 Forbidden trên xampp