Cài wordpress trên localhost trong ubuntu

Bạn đang muốn cài đặt wordpress trên localhost Ubuntu, thậm chí là nhiều blog cùng một lúc?
Các bạn có thể thực hiện cài đặt wordpress qua BitNami nhưng hiện tại cách đó mới chỉ cài được 1 blog wordpress mà thôi. Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cài được nhiều blog wordpress.

1. Cài đặt Xampp trên ubuntu

Đây là bước đầu tiên, bạn cần có nó mới thực hiện được. Bạn xem bài viết Cài đặt Xampp trên ubuntu

2. Download WordPress

Trong bước này chúng ta cần thay đổi nội dung của các thư mục hệ thống nên bạn phải mở trình quản lý file (trong ubuntu là nautilus) bằng quyền quản trị như sau.

sudo nautilus

Tiếp đến bạn vào /opt/lampp/htdocs/ tạo 1 thư mục để chứa website của chúng ta. VD như tạo thư mục nguyenvanquan7826

Bây giờ bạn vào https://wordpress.org/ để download wordpress mới nhất về.
Giải nén nó ra được thư mục wordpress, bạn copy toàn bộ nội dung bên trong thư mục wordpress vào /opt/lampp/htdocs/nguyenvanquan7826

download wordpress

3. Tạo cơ sở dữ liệu cho website

Website wordpress của chúng ta cần 1 cơ sở dữ liệu mysql để lưu trữ nội dung các bài viết, bình luận,…
Chúng ta vào http://localhost/phpmyadmin/ để tạo csdl.

phpMyAdmin

create database

Các bạn chú ý là khi tạo csdl chúng ta không đặt passwrod cho nó và user mặc định là root.

4. Cài đặt WordPress

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta cài đặt thôi.

Các bạn truy cập vào http://localhost/nguyenvanquan7826/ (trong đó nguyenvanquan7826 là thư mục vừa tạo trong /opt/lampp/htdocs/ chứa wordpress) sẽ hiện ra giao diện cho phép bắt đầu cài đặt blog.

start install wordpress

Tại bước này bạn điền thông tin database vừa tạo, user là root, password không có gì và click Submit
info blog

create wp-config

Đến bước này chúng ta cần tạo ra file wp-cofnig.php trong /opt/lampp/htdocs/nguyenvanquan7826/ nhưng không thể thực hiện qua trình duyệt. Chúng ta lần lượt làm như sau:

B1: Tạo file wp-cofnig.php bằng lệnh

sudo gedit /opt/lampp/htdocs/nguyenvanquan7826/wp-config.php

B2: Trình soạn thảo gedit mở lên 1 file mới là wp-config.php, các bạn copy toàn bộ code trong khung trên trình duyệt và dán vào đó. Save (Ctrl + S) và đóng lại.

B3: Quay lại trình duyệt và Click Run the install trên trình duyệt, chúng ta bắt đầu điền thông tin cho blog.

info blog

login blog

Sau khi đăng nhập thì đây là thành quả của chúng ta – Một blog wordpress trên localhost

my blog

Để cài thêm blog khác bạn thực hiện lại các bước như vừa rồi chúng ta đã làm từ việc copy bộ wordpress chuẩn đưa vào thư mục mới của blog mới bạn muốn tạo

Bài viết được thực hiện trong loạt bài hướng dẫn lập trình PHP

Đọc thêm:
Cài đặt Xampp trên Ubuntu
Khắc phục lỗi Mysql # 2002 – No such file or directory
Khắc phục lỗi 403 Forbidden trên xampp