Archive | TUT Java swing

[Java Swing] JRadioButton trong Java – JRadioButton in java

Nội dung Tạo JRadioButton Đặt JRadioButton vào nhóm Bắt sự kiện cho JRadioButton JRadioButton là một đối tượng cho phép chúng ta chọn lựa các thuộc tính giốn như JCheckBox. Tuy nhiên chúng ta hay sử dụng JRadioButton khi mà muốn người dùng chỉ chọn được một trong các thuộc tính. Ví dụ chọn giới tính thì người dùng chỉ được chọn là Nam hoặc Nữ. Cách tạo JRadioButton – How to create JRadioButton Để […]

[Java Swing] JCheckBox trong Java – JCheckBox in Java

Nội dung Tạo JCheckBox Bắt sự kiện cho JCheckBox JCheckBox là đối tượng cho phép chúng ta chọn nhiều thuộc tính. Ví dụ như khi điền thông tin một người xem có tiền, có nhà, có xe hơi không chẳng hạn. Người đó có thể có cả 3 hoặc không có một cái nào cả. Tạo JCheckBox Chúng ta sẽ tạo 1 JFrame có các JCheckBox như hình dưới đây: JFrame gồm có 2 phần […]

[Java Swing] Tùy biến JList – JList custom renderer

Trong bài JList chúng ta đã biết cách tạo ra một JList đơn giản với một số thao tác bắt sự kiện. Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách tùy biến JList để tạo được một list các phần tử theo ý muốn của chúng ta. Ví dụ như danh bạ (ảnh, tên liên lạc, số điện thoại) hay danh sách các cuốn sách yêu thích (gồm có bìa sách, tên sách, […]

[JavaSwing] JList trong Java – JList in Java

Nội dung Tạo và bắt sự kiện trong JList Thêm bớt phần tử trong JList JList cho phép hiển thị một danh sách các đối tượng cùng nhóm. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản về nó. Tạo và bắt sự kiện trong JList Chúng ta sẽ đi tạo một chương trình có chứa 1 JList gồm các màu, khi click chọn một màu nào đó thì màu nền […]

[JavaSwing] BoxLayout trong Java

Như các bạn đã biết các Container (như JFrame, JPanel, …) dùng để chứa các control trong nó, tuy nhiên chúng lại không có hoặc có mặc định cách sắp xếp các đối tượng không như ý muốn của ta. Vì vậy chúng ta cần sử dụng các Layout để thực hiện việc này. Nói cách khác các Layout giúp chúng ta có thể sắp xếp các control trong các Container một cách hợp lý […]

[JavaSwing] GridLayout

Như các bạn đã biết các Container (như JFrame, JPanel, …) dùng để chứa các control trong nó, tuy nhiên chúng lại không có hoặc có mặc định cách sắp xếp các đối tượng không như ý muốn của ta. Vì vậy chúng ta cần sử dụng các Layout để thực hiện việc này. Nói cách khác các Layout giúp chúng ta có thể sắp xếp các control trong các Container một cách hợp lý […]

[JavaSwing] BorderLayout

Như các bạn đã biết các Container (như JFrame, JPanel, …) dùng để chứa các control trong nó, tuy nhiên chúng lại không có hoặc có mặc định cách sắp xếp các đối tượng không như ý muốn của ta. Vì vậy chúng ta cần sử dụng các Layout để thực hiện việc này. Nói cách khác các Layout giúp chúng ta có thể sắp xếp các control trong các Container một cách hợp lý […]

[JavaSwing] Sự khác nhau giữa LEFT và LEADING, RIGHT và TRAILING

Như các bạn đã biết về cách căn chỉnh lề của các đối tượng trong một Layout, cụ thể là ở bài FlowLayout đã đề cập đến nó. Khi mới sử dụng nhiều bạn sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa LEFT và LEADING, RIGHT và TRAILING. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. Mặc các đối tượng của chúng ta được sắp xếp trong Container (ComponentOrientation) là left-to-right/top-to-bottom, […]

[JavaSwing] FlowLayout

Như các bạn đã biết các Container (như JFrame, JPanel, …) dùng để chứa các control trong nó, tuy nhiên chúng lại không có hoặc có mặc định cách sắp xếp các đối tượng không như ý muốn của ta. Vì vậy chúng ta cần sử dụng các Layout để thực hiện việc này. Nói cách khác các Layout giúp chúng ta có thể sắp xếp các control trong các Container một cách hợp lý […]

[JavaSwing] JTextField

Nội dung Tạo JTextField đơn giản Lấy, đặt dữ liệu từ JTextField Căn lề và bắt sự kiện cho JTextField Một số phương thức khác JTextField là một đối tượng cho phép người dùng nhập một dòng văn bản. Thường dùng để nhập dữ liệu với các thông tin ngắn. Trong hình minh họa trên chúng ta có 4 JTextField với cho phép người dùng nhập 4 thông tin tương ứng với 4 JLabel ở […]