Archive | Linux

[Ubuntu]Tạo Launcher tùy chỉnh trên Ubuntu – Create a Custom Launcher on Ubuntu

Để tạo 1 Launcher tùy chỉnh ta làm như sau: VD tạo Launcher cho firefox sau khi cài đặt offline 1. Mở terminal và chạy lệnh sau để mở hoặc tạo mới (nếu chưa có) tệp firefox.desktop sudo gedit /usr/share/applications/firefox.desktop 2. Chép nội dung sau vào tệp: [Desktop Entry] Name=Firefox Comment=Firefox Exec=/opt/firefox/firefox Icon=/opt/firefox/icons/firefox.png StartupNotify=true Terminal=false Type=Application Categories=Network; Lưu ý tên ứng dụng và icons của nó, bạn mở tệp icons ra sẽ thấy các icons […]

[Ubuntu]Thay đổi giao diện cho Geany – Change theme Geany

Đầu tiên, tải về các chủ đề tối từ trang này. Tiếp theo, giải nén gói bạn tải về. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các tập tin

[Ubuntu]Phần mềm chỉnh sửa ảnh trong ubuntu – Software editing photo in ubuntu

1. Gimp download gimp 2.5 và cài bình thưòng hoặc – Cài đặt phiên bản mới nhất: sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp sudo apt-get update sudo apt-get install gimp sudo apt-get install gimp-plugin-registry – Cài đặt Resynthesizer Plugin sudo apt-get install gimp-resynthesizer 2. Pinta

[Ubuntu]Gỡ bỏ wps-office trong ubuntu – Remove wps-office in ubuntu

sudo apt-get remove wps-office hoặc sudo apt-get purge wps-office

[Ubuntu]Đổi DNS trong ubuntu – Change DNS in ubuntu

Chạy lệnh: sudo gedit /etc/resolv.conf Thêm dòng này vào. (tùy theo DNS muốn đổi) nameserver 208.67.222.222 Restart lại card mạng: sudo /etc/init.d/networking restart

[Ubuntu]Cài Flash Player trên ubuntu – Install Flash Player on Ubuntu

Vào Ubuntu Software Center và tìm flashplugin-installer sau đó cài bình thường Hoặc cài từ Terminal:

[Ubuntu]Cài gnome 3.8 trên ubuntu – Install gnome 3.8 on ubuntu

Mở terminal và chạy lệnh: sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3 Nhập mật khẩu và tiếp tục update: sudo apt-get update Cài đặt:

[Ubuntu]Cài đặt MySQL server và MySQL Workbench trên Ubuntu – Install MySQL sever and MySQL Workbench on ubuntu

Mở terminal và chạy lệnh sau để cài đặt MySQL server trên Ubuntu: sudo apt-get install mysql-server

[Ubuntu]Cài free Pascal trên ubuntu – Install free Pascal on ubuntu

Mở terminal và chạy lệnh: sudo apt-get install fp-ide

[Ubuntu]Chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa với Shutter trong ubuntu – Screen Capture with Shutter in Ubuntu

Shutter cho phép bạn chụp toàn bộ màn hình hoặc một vùng nào đó trên màn hình máy tính của bạn, sau đó bạn có thể chỉnh sửa, chèn chữ, chèn mũi tên vào hình.