Archive | TUT Json Android

[Android] JSon trong Android – Phần 4: Xử lý lấy JSon bằng Java

Hế lô các bạn, Dự đây sẽ là phần cuối trong loạt bài JSon trong Android. Chúng ta sẽ viết nốt code java xử lý và quan trọng nhất là lấy JSon mà chúng ta đã xuất ra từ các phần trước…

[Android] JSon trong Android – Phần 3: Thiết kế giao diện Old Lover

Chào các bạn, ở 2 phần trước chúng ta đã tìm hiểu JSon và cách xuất JSon từ Database bằng Php, mọi việc đều ổn. Và trong phần 3 này, chúng ta sẽ đi thiết kế giao diện cho Old Lover – Người yêu cũ…

[Android] JSon trong Android – Phần 2: Xuất JSon từ Database bằng Php

Chào các bạn, trong phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Database, viết các lệnh truy vấn dữ liệu và xuất JSon từ database…

[Android] JSon trong Android – Phần 1: JSon và cách xuất JSon bằng php

Chào các bạn, hôm nay là bài đầu tiên của loạt bài JSon trong Android, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 app vui nhộn cụ thể từ đầu đến cuối sử dụng json tương tác với cơ sở dữ liệu trên web server …