[Java] Hello World

Tạo 1 project tên là java_helloworld sau đó tạo 1 file *.java (của tôi là file main.java) và viết code như sau:

[C/C++]Hello World

Bài đầu tiên lập trình C/C++

[Ubuntu]Cách thêm, xóa, vô hiệu hóa ppa trong ubuntu – Howto add, remove, disable ppa in ubuntu

1. Thêm ppa sudo add-apt-repository ppa:someppa/ppa Ví dụ: (ppa này để cài arios-automount) sudo apt-add-repository ppa:trebelnik-stefina/multisystem Sau khi thêm ppa cần phải update sudo apt-get update 2. Xóa ppa

[QHĐ]Lát gạch 3*n – LATGACH3 – M3TILE

Đề bài: http://vn.spoj.pl/problems/M3TILE/