[Ubuntu]Cách thêm, xóa, vô hiệu hóa ppa trong ubuntu – Howto add, remove, disable ppa in ubuntu

1. Thêm ppa sudo add-apt-repository ppa:someppa/ppa Ví dụ: (ppa này để cài arios-automount) sudo apt-add-repository ppa:trebelnik-stefina/multisystem Sau khi thêm ppa cần phải update sudo apt-get update 2. Xóa ppa

[QHĐ]Lát gạch 3*n – LATGACH3 – M3TILE

Đề bài: http://vn.spoj.pl/problems/M3TILE/