Thời khóa biểu

Ứng dụng Thời khóa biểu là ứng dụng dành cho sinh viên và giảng viên tất cả những trường có hệ thống đăng ký học giống trường ĐH CNTT & TT (ICTU)

Ứng dụng sử dụng file Excel để nhập thời khóa biểu. Hiện tại hỗ trợ nhập theo các file sau:

– File thời khóa biểu theo thứ
– File thời khóa biểu theo ngày

Phiên bản hiện tại TKB 1.6.2 dành cho Android từ 2.2 trở lên

✰ Cho phép chọn thêm lịch hoặc thay thế khi nhập lịch
✰ Cho phép tạo ghi chú riêng cho môn học
✰ Cho phép tạo báo thức, nhắc nhở của ghi chú hay môn học
✰ Có thông tin lịch, thông tin ngày lễ, danh ngôn của từng ngày
✰ Cho phép tạo widget xem theo tháng, theo ngày
✰ Cho phép sao lưu và khôi phục dữ liệu

Cài đặt ngay tại Google Play

This slideshow requires JavaScript.

2 responses on Thời khóa biểu

Trả lời

Nguyenvanquan7826 rất mong muốn các bạn để lại những phản hồi đóng góp ý kiến, thắc mắc cho bài viết cũng như cho Blog. Nhưng mọi phản hồi mang tính chất nhờ giải hộ bài tập đều bị xóa thẳng tay và không phản hồi lại!