[Assembly] Hiển thị dạng Hex của 1 số thập phân

hex của số thập phân
Trong chương trình trên ta hiện dạng hex của số num là 223, các bạn có thể thay bằng số khác.
code