[Assembly] Hướng dẫn chạy assembly bằng TASM và emu8086

1. Chạy Assembly bằng TASM

Trước tiên bạn download file TASM.zip về giải nén vào đâu đó mà bạn muốn. Ở đây mình để ngay Desktop, bạn có thể để trong ổ C hoặc 1 ổ khác. Giải nén bạn sẽ có 1 thư mục trong đó có sẵn một file welcom.asm và thư mục BIN chứa các bộ dịch.

Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình welcom.asm, các file khác khi bạn viết chạy cũng tương tự.

– Mở cmd lên (Ctrl + R rồi gõ cmd và enter).

– Di chuyển đến thư mục TASM mà bạn đã down về (sử dụng lệnh cd).

TASM

– Thực hiện dịch file welcom.asm ra file welcom.obj bằng lệnh: bintasm welcom.asm. Khi dịch thành công kết quả như sau:
TASM

– Thự hiện liên kết tạo file *.exe: bintlink welcom.obj. (Chúng ta có thể dùng lệnh tlink với file welcom.asm nhưng để tránh lỗi nên dùng file obj).

– Cuối cùng là chạy file welcom.exe thôi: welcom.exe
TASM

Nếu bạn dùng win 64 bit hoặc vì lý do nào đó mà file tasm.exe không chạy được hãy sử dụng qua DosBox với bài viết sau: Lập Trình Asembly Trên Win 7 64 bit

2. Chạy Assembly dùng emu8086
Đây là phần mềm rất tiện ích giúp chúng ta có thể soạn thảo, dịch, chạy và debug chương trình một cách dễ dàng. Download emu8086 (lấy key bằng cách chạy file SND-E8086407-KG).

Cài đặt sau đó ta có giao diện emun8086 như sau:
emun8086

emun8086