[School_ĐHMT] Đồ họa máy tính và các ứng dụng* Khái niệm đồ họa máy tính

Nội dung
Khái niệm đồ họa máy tính
Ứng dụng của đồ họa máy tính

Đồ họa máy tính là tất cả những gì liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh ra hình ảnh. Các việc này bao gồm tạo, lưu trữ, thao tác trên các mô hình, hình ảnh.

* Các ứng dụng của đồ họa máy tính

  • Hỗ trợ thiết kế
  • Tạo giao diện người dùng
  • Biểu diễn thông tin
  • Giải trí
  • Tự động hóa và điểu khiển
  • Mô phỏng
  • Bản đồ
  • Giáo dục
  • Biểu diễn số liệu khoa học

ứng dụng của đồ họa máy tính