[Linux] Tạo usb cài windows trên linux

Cài WinUsb trên Ubuntu 14.04

Trên Ubuntu 14.04 khi cài có một chút thay đổi, cụ thể cần thực hiẹn 4 lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:colingille/freshlight
sudo sh -c "sed -i 's/trusty/saucy/g' /etc/apt/sources.list.d/colingille-freshlight-trusty.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install winusb

Mình đang dùng Linux Mint và không có windows. Điều đó khiến mình khó khăn trong việc tạo usb cài windows cho mấy anh chị em hàng xóm và bạn bè. Nhưng giờ mình đã tìm thấy winusb, một phần mềm giúp mình làm được việc đó.

Cài đặt: Bạn có thể cài từ trung tâm phần mềm hoặc cài bằng lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:colingille/freshlight
sudo apt-get update
sudo apt-get install winusb

usb cài win trên linux