[Java] Chương trình mô phỏng cắt ghép tệp

Đôi khi tệp của chúng ta quá lớn mà lại cần chia sẻ cho bạn bè, nó làm cho công việc chia sẻ dữ liệu trở nên khó khăn. Cách giải quyết tốt nhất là chúng ta hãy cắt tệp đó ra thành một số tệp nhỏ và sau đó hãy ghép nó lại khi down về.

Chương trình dưới đây sẽ mô phỏng công việc cắt và ghép file.
Giao diện cắt file gồm có một ô để chọn tệp cần cắt, một ô chọn nơi lưu các tệp cắt và bên dưới là tùy chọn cắt theo số file hoặc cắt theo dung lượng từng file nhỏ. Các file cắt xong sẽ có đuôi là *.item1, *item2,…

chương trình cắt ghép file

Giao diện ghép tệp cũng tương tự như cắt tệp. Tuy nhiên ô chọn file bạn cần chọn file bắt đầu bằng *.item1.

chương trình cắt ghép file

Các bạn có thể download mã nguồn và file jar để tham khảo hoặc phát triển thêm. Lưu ý do chương trình chưa được tối ưu, bạn nên chọn cắt ghép các file có dung lượng dưới 10Mb để test.

Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến xin liên hệ với mình. Rất vui khi được sự quan tâm góp ý của các bạn.