[Ubuntu] Lỗi system setting – Missing system setting

Nếu bạn cài đặt một thứ gì đó hoặc bất kỳ điều gì mà nhỡ may làm cho cái system setting của Ubuntu mất hết các thành phần như thế này:

lỗi system setting trong ubuntu

Cách khắc phục là các bạn chạy lệnh sau sau đó khởi động lại máy để cài lại các thành phần của Ubuntu:

sudo apt-get install ubuntu-desktop

Nếu vẫn không được hãy thử tiếp 2 lệnh sau:

apt-get install --reinstall gnome-control-center
sudo apt-get install gnome-settings-daemon-schemas