[Wordpess] Hiển thị code trên wordpress với syntax highlighted – Posting Source Code on wordpress with syntax highlighted

Làm thế nào bạn có thể đưa một đoạn code lên wordpress? Một giải pháp tốt nhất là bạn hãy dùng Syntax Highlighter để giữ nguyên định dạng và thậm chí nó còn giúp bạn làm nổi bật các từ khóa theo từng ngôn ngữ bạn viết giống như thế này:

#include <stdio.h>

int main() {
	printf("welcome to blog cachhoc.net");
	return 0;
}

Với wordpress.com thì nó đã được tích hợp sẵn trên hệ thống các bạn chỉ việc dùng mà thôi, nhưng nếu bạn sủ dụng wordpress trên host riêng thì bạn cần cài plugin Syntax Highlighter mới có thể dùng được. Bạn chỉ cần viết code của bạn trong thẻ code:

posting source code on wordpress

Các ngôn ngữ được hỗ trợ để làm tham số cho thuộc tính language:

 1. actionscript3
 2. bash
 3. clojure
 4. coldfusion
 5. cpp
 1. csharp
 2. css
 3. delphi
 4. erlang
 5. fsharp
 1. diff
 2. groovy
 3. html
 4. javascript
 5. java
 1. javafx
 2. matlab
 3. objc
 4. perl
 5. php
 1. text
 2. powershell
 3. python
 4. r
 5. ruby
 1. scala
 2. sql
 3. vb
 4. xml

Ngoài thuộc tính language, Syntax Highlighter còn cung cấp thêm nhiều thuộc tính khác:

  autolinks (true/false) — Làm tất cả các link trong code có thể click. Mặc định là true.
  collapse (true/false) — Nếu đặt là true, hộp code sẽ được cuộn lên, khi người dùng click vào thì sẽ hiện ra. Mặc định là false
  firstline (number) — Sử dụng để thay đổi thứ tự dòng bắt đầu, mặc định là 1
  gutter (true/false) — Nếu là false, Số thứ tự dòng code ở bên trái sẽ ẩn. Mặc định là true
  highlight (comma-seperated list of numbers) –Bạn có thể liệt kê các dòng mà bạn muốn làm nổi bật, ví dụ: “4,7,19”.
  htmlscript (true/false) — Nếu là true, mọi mã HTML, XML sẽ được làm nổi bật. Điều này rất hữu ích khi bạn trộn các ngôn ngữ với nhau, chẳng hạn HTML với PHP và nó cũng hoạt động với một số ngôn ngữ nhất định.
  light (true/false) — Nếu là true, các số thứ tự dòng sẽ bị ẩn, nên dùng khi code của bạn có ít dòng.
  padlinenumbers (true/false/integer) — Cho phép bạn đặt số chữ số ở số dòng, ví dụ nếu là true thì sẽ thực hiện mặc định tăng dần, là false thì không có các số đệm đằng trước, nếu là 1 số nguyên thì số dòng sẽ được định có cần đó chữ số, ví dụ bạn đặt là số 4 thì số dòng sẽ hiển thị 0001, 0002,…
  title (string) — Đặt tiêu đề cho đoạn code. thường hay dùng khi bạn muốn cuộn code lại

Bài viết có sự tham khảo tại: en.support.wordpress.com