[Linux] Biến gedit thành IDE – Make geidt is an IDE

Gedit là một trình soạn thảo văn bản mặc định trên các distros linux. Mới nhìn tưởng chừng nó không có điểm gì thú vị, tuy nhiên nếu mày mò một chút, bạn có thể thấy là nó rất thú vị và thậm chí là tuyệt vời hơn mong đợi! Hãy quan sát hình ảnh sau đây để thấy một phần nào đó.

biến gedit thành IDE

Để có thể làm gedit trở nên tuyệt với như vậy, chúng ta chỉ cần cài các plugins cho gedit và kích hoạt chúng là xong! Trước tiên chúng ta thực hiện cài plugins cho gedit bằng câu lệnh:

sudo apt-get install gedit-plugins

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu “hô biến” gedit bằng cách vào menu Edit/ Preferences

Hiển thị số thứ tự dòng trong gedit

Tại thẻ View các bạn chọn display line number, như vậy là gedit đã hiển thị số thứ tự dòng ở bên trái.

Làm nổi bật dòng hiện tại

Tại thẻ View các bạn chọn Highlight current line, từ giờ, các dòng mà chứa con trỏ sẽ được làm nổi bật.
Cũng tại đây, các bạn chọn Highlight matching brackets để làm nổi bật các cặp thẻ dóng mở. Ví dụ khi cac bạn đưa con trỏ chuột tới dấu mở ngoặc nhọn của code ({) thì lập tức dấu đóng ngoặc nhọn tương ứng với nó sẽ được làm nổi bật.

Tab trong gedit

Tại thẻ Editor các bạn chọn số lượng dấu cách ứng với một dấu tab tại Tab width, mặc định sẽ là 8, nhưng mình thường đặt là 4.
Bình thường, khi bạn ấn Enter để xuống dòng, con trỏ sẽ chuyển về đầu dòng tiếp theo và bạn lại phải dùng một vài dấu tab để đưa con trỏ ra thẳng với dòng trên, giờ bạn chỉ cần chọn Enable automatic indentation là khi xuống dòng, con trỏ sẽ ở thẳng với tab của dòng bên trên.

Kiểu chữ và màu sắc

Tại thẻ Font and color các bạn sẽ được chọn font chữ và màu chữ, màu nền mà các bạn muốn. Ở hình trên là mình chọn font Ubuntu mono 13 và hệ màu Oblivion. Các bạn cũng có thể download các hệ màu khác và thêm bằng cách ấn vào dấu cộng bên dưới để chọn hệ màu đã download.

Plugins

– Bracket Completion: Tự động đóng các dấu ngoặc
– Code Comment: Đánh dấu ghi chú bằng phím tắt Ctrl + M hoặc – Ctrl + Shift + M
– Embedded Terminal: Mở một terminal đơn giản ngay phía dưới cửa sổ giống như hình bên trên. Mở terminal bằng Ctrl + F9
– External Tools: thực hiện các lệnh ngoài và shell script
– Insert Date/Time: Chèn thời gian vào vị trí con trỏ.
– Text size: Thay đổi kích thước chữ bằng Ctrl + hoặc Ctrl – hoặc giữ Ctrl và lăn chuột giữa.
– Snippets: Tự động hoàn thiện những đoạn code bạn hay dùng bằng cách ấn Ctrl + Space (dấu cách). Bạn có thể vào menu Tools / Manage Snippets để thêm những từ khóa tắt bạn muốn.

snippets in gedit

– Tự động định dạng code: bạn có thể dễ dàng thực hiện căn chỉnh code đúng định dạng và đẹp bằng cách sau:
+ Kích hoạt External Tools
+ Cài đặt vim bằng lệnh:

sudo apt-get install vim

+ Vào menu Tools / Manage External Tools:
+ Chọn dấu “+” để thêm tool
+ Nhập đoạn mã dưới đây
+ Lựa chọn các thành phần (giống như hình dưới).

#!/bin/sh
CMD_FILE_NAME=.formatcommand;
TMP_FILE_NAME=.tempvimfile;
touch $CMD_FILE_NAME&&echo "gg=G :wq! "$TMP_FILE_NAME > $CMD_FILE_NAME&&(vim $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME -s $CMD_FILE_NAME > /dev/null 2>/dev/null)&&rm $CMD_FILE_NAME;
cat $TMP_FILE_NAME
rm $TMP_FILE_NAME

tự động hoàn thành code

Bây giờ, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + Shift + F là toàn bộ code của bạn được định dạng ngay ngắn và đẹp đẽ.

Bài viết có sự tham khảo tại tuyetkiem.wordpress.com