[Thủ thuật] Ngắt kết nối plugin Jetpack tới wordpress.com

Khi dùng plugin trong wordpress có thể bạn đã cài jetpack, nó là một plugin cho phép “bê” rất nhiều tính năng của wordpress.com sang wordpress.org nếu bạn kết nối với wordpress.com. Nhưng nếu như bạn muốn ngắt kế nối jetpack với blog wordpress.com đơn giả chỉ cần vào My Blog và ngắt thôi. Đây là nơi hiển thị tất cả các blog wordpress của bạn.

ngắt jetpack khỏi wordpress.com

Đọc bản tiếng Anh tại đây