[Linux] Mang Giao diện Photoshop cho Gimp

Nhằm mục đích giúp đỡ các bạn sử dụng Photoshop, Martin Owens đã tạo ra sự kết hợp giữa Gimp và Photoshop bằng cách mang giao diện photoshop cho gimp, ngoài ra còn có icon và các phím tắt nữa. Tuy nhiên phiên bản này dùng chuẩn cho Gimp 2.8, nếu bạn dùng Gimp 2.9 hoặc lớn hơn thì có thể một số chức năng sẽ không được hoàn hảo.

Gimp photoshop tweaks

Cài đặt


1. Download GIMP Photosop Tweaks về và giải nén vào home

Lưu ý đây chỉ là bản cấu hình Gimp, còn trước đó tất nhiên bạn phải cài Gimp rồi nhé.

2. Tạo bản sao lưu cấu hình Gimp trước đó
– Với Gimp 2.8

mv ~/.gimp-2.8 ~/.gimp-2.8.old

– Với Gimp 2.9

mv ~/.config/GIMP/2.9 ~/.config/GIMP/2.9.old

3. Cài đặt GIMP Photoshop tweaks
Bạn chỉ cần giải nén file đã download về vào ~/.gimp-2.8(thư mục ẩn trong home, ấn Ctrl + H để nhìn thấy các thư mục ẩn) đối với Gimp 2.8. Với Gimp 2.9 các bạn giải nén vào ~/.config/GIMP/ là xong.

Trở lại mặc định

Nếu bạn nhìn không quen mắt với giao diện này hoặc đã quen với Gimp mà không muốn giống Photoshop thì có thể hoàn nguyên lại bằng cách sau:
– Với Gimp 2.8

rm -r ~/.gimp-2.8
mv ~/.gimp-2.8.old ~/.gimp-2.8

– Với Gimp 2.9

rm -r ~/.config/GIMP/2.9
mv ~/.config/GIMP/2.9.old ~/.config/GIMP/2.9

Bài viết có tham khảo tại webupd8.org