Cắt ghép file pdf trên Ubuntu (Linux)

Có khi nào bạn muốn cắt, tách một vài trang pdf trong cả một file dài dằng dặc hoặc ghép các file nhỏ liên quan lại với nhau? Để thực hiện được việc cắt ghép file pdf bạn cài PDF-Shuffler từ ubuntu software center và bắt đầu mở nó lên.

[qads]

Cắt file pdf

  • Mở PDF-Shuffler lên và mở 1 file pdf ra.
  • Bạn chọn những trang bạn muốn cắt (Hãy dùng ctrl & click để chọn nhiều trang) và có thể chọn các trang không liên tiếp nhau.
  • Ấn chuột phải và chọn export selection… và lưu lại.

Ghép file pdf

  • Mở PDF-Shuffler lên và mở các file pdf bạn muốn ghép.
  • Bạn có thể di chuyển (kéo thả) các trang theo cách sắp xếp bạn mong muốn.
  • Ấn save (hoặc file/save as)

cắt ghép file pdf trên ubuntu