Chèn âm lịch vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chèn lịch có cả ngày âm và ngày duơng vào wordpress. Lưu ý là đoạn code chỉ dùng cho wordpress.org chứ blog free là không làm được. Ứng dụng này do tác giả Hồ Ngọc Đức viết, các bạn copy đoạn mã sau dán vào widget của wordpress là được.

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/amlich-hnd.js">
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
-->
</script>

Sau đó bạn sẽ được lịch giống như hình sau:
âm lịch