Fix error xamp 403 Forbidden

Sau khi cài Xampp trên Ubuntu, tôi khởi động lại máy tính và bị lỗi này

403 Forbidden
You don’t have permission to access / on this server.
Apache/2.4.10 (Ubuntu) Server at localhost Port 80

error xampp 403

Khắc phục bằng lệnh sau

sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo /etc/init.d/proftpd stop
sudo /opt/lampp/lampp start