[Ubuntu] failed to extend /tmp/ No space left on device

Sáng nay dùng lệnh sudo apt-get upgrade để thực hiện cập nhật ubuntu, tự nhiên bị lỗi không thể cài được file linux-image-extra-3.16.0-34-generic và dùng lệnh df – h kiểm tra dung lượng ổ cứng phát hiện ra nó báo thiếu ổ cứng tại tmp

overflow        1.0M   1.0M 0k   100% /tmp

Mặc dù ở home vẫn còn trống tận 10GB.
Để khắc phục chúng ta mount /tmp vào chính home:

sudo mount -o bind /var/tmp /tmp

Vậy là giờ ok con dê 😉