Archive | Thuật toán

[Spoj] NKBUS

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKBUS/ Một xe buýt của công ty có nhiệm vụ đón nhân viên đến trụ sở làm việc. Trên hành trình, xe buýt sẽ tiếp nhận nhân viên đứng chờ ở các điểm hẹn nếu như xe còn chỗ trống. Xe buýt có thể đỗ lại để chờ những công nhân chưa kịp đến điểm hẹn. Cho biết thời điểm mà mỗi nhân viên đến điểm hẹn của mình và thời điểm qua […]

[Spoj] Dãy con tăng dài nhất – LIQ

Đề bài và test: link Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], … A[N]. Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy A[i1],… A[ik] thỏa mãn i1 < i2 < … < ik và A[i1] < A[i2] < .. < A[ik]. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử? Download test và solution (C/C++, Pascal) tại đây. Input Dòng […]

[Spoj] RR – VMRR

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMRR/ Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học thuộc tên của các coder nổi tiếng thế giới, RR còn có sở thích tìm tên mình trong những chuỗi văn bản dài… Nhiều […]

[Spoj] Đếm số chữ số 0,1,2,3,…,9 trong dãy số từ 1->n | MDIGITS

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MDIGITS/ Cho hai số nguyên a, b. Viết tất cả các số nằm giữa a, b; tính cả 2 số này. Tính xem mỗi chữ số 0, 1, .., 9 mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần. Ví dụ, nếu a = 1024 và b = 1032, dãy sẽ là 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 và có 10 số 0, 10 số 1, 7 số 2, … Ta đếm […]

[Thuật toán – Java]Chia tiền lẻ sử dụng Quay lui

Đề bài yêu cầu liệt kê ra các trường hợp có thể khi chia số tiền N ra thành các đồng tiền mệnh giá a[i].

Tổng quan về Quy hoạch động

Phương pháp quy hoạch động dùng để giải bài toán tối ưu có tính chất đệ quy, tức là việc tìm phương án tối ưu cho bài toán đó có thể đưa về tìm phương án tối ưu của một số hữu hạn các bài toán con. Đối với nhiều thuật toán đệ quy, nguyên lý chia để trị (devide and conquer) thường đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế thuật toán. Để […]

[QHĐ]Lát gạch 3*n – LATGACH3 – M3TILE

Đề bài: http://vn.spoj.pl/problems/M3TILE/