[C/C++] Mô phỏng chiến lược điều phối SJF độc quyền

Riêng về chiến lược điều phối mình sẽ không nhắc ở đây, mình chỉ giới thiệu và chia sẻ chương trình mô phỏng mà mình làm được trên đồ họa trong Dev-C++.

Cập nhật ngày 13/05/2015: Sửa một số lỗi và cho phép nhập dữ liệu từ bạn phím

Đây là hình ảnh kết quả khi chạy chương trình với file input.txt

4
P1  0 20
P2  3 6
P3  3 5
P4  7 4

Dòng đầu tiên là số tiến trình
Các dòng tiếp theo là tên tiến trình, thời gian vào danh sách sẵn sàng, thời gian CPU xử lý.

Hình ảnh cho kết quả chạy chương trình:

chiến lược điều phối SJF độc quyền

Lưu ý để chạy chương trình bạn có thể chạy ngay file *.exe, nếu muốn biên dịch lại chương trình cần cài đồ họa trong Dev-C và mở file *.dev lên.

Download mã nguồn + hướng dẫn tại đây. Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ trực tiếp qua Email hoặc facebook với mình.

Đọc thêm:
Mô phỏng các chiến lược điều phối tiến trình
Mô phỏng chiến lược Round Robin trong quản lý tiến trình