[Java] Demo quản lý danh bạ

Mình tiếp tục giới thiệu chuơng trình Demo quản lý danh bạ. Do đây chỉ là Demo nên chức năng cũng như tính ứng dụng vào thực tế không cao, tuy nhiên có rất nhiều điểm đáng chú ý.

quản lý danh bạ

Chương trình có 4 chức năng chính là thêm, sửa, xóa và tìm kiếm liên lạc trong danh bạ. Mỗi liên lạc trong danh bạ gồm 4 trường là họ tên, số điện thoại, địa chỉ và nhóm. Bạn có thể phát triển thêm các trườn và các chức năng khác nếu muốn.

Thêm danh bạ: Khi bạn ấn vào nút Thêm, một cửa sổ hiện ra cho phép bạn điền các thông tin thích hợp. Ngoài ra còn cho phép chọn hoặc tạo nhóm mới cho liên hệ

quản lý danh bạ

Sửa danh bạ cũng tương tự như thêm danh bạ.

Việc tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm tương đối theo 4 trường (tên, điện thoại, địa chỉ, nhóm).

quản lý danh bạ

Bạn có thể vào menu Hướng dẫn để biết thêm chi tiết của chương trình.

quản lý danh bạ

Download Mã nguồn và file jar của chương trình

Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ trực tiếp với mình qua Email hoặc facebook.

Tham khảo: Sản phẩm của tôi