Pascal cơ bản

29 responses on Pascal cơ bản

 1. Chào anh Quân. Các bài học pascal của anh, bài 2 bài 3 không đọc được nữa. Hi vọng anh sẽ sửa lỗi lại để mọi người có thể tham gia học hỏi. Cảm ơn anh về các bài viết. Nó khá hay và gần với chương trình học. Cảm ơn anh đã chia sẻ

 2. Chào, mình đang viết chương trình đố vui mà đang bí ở chỗ làm sao nếu người chơi không trả lời câu hỏi thì trong 10 giây chương trình sẽ chuyển sang câu khác. Thank.

    1. Hum… Bạn có thể cho toàn bộ code vào 1 vòng while. Khi người ta ấn nút thì đặt lại thời gian là 0, còn ko thì mỗi khi vòng while chạy thì tăng thời gian lên.

 3. Chào bạn, em mình đang học ct pascal cơ bản của lớp 11, mà không hiểu lắm, cô cho bài tập về nhà mà em mình không biết làm bạn có thể chỉ hộ mình được không”Viết ctrình nhập vào chiều dài 6, chiều rộng 3 của hình chữ nhật in ra màn hình chu vi, diện tích”, mình tìm được công thức nhưng không biết có phải phải đặt các số như thế nào cho đúng
  Program HINH_CHU_NHAT;
  Uses Crt;
  Var a,b,s,c: real;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
  Writeln(‘————————————————————–‘);
  Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);
  Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);
  s:=a*b;
  c:=(a+b)*2;
  Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
  Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2);
  Readln;
  End.
  bạn chỉ giúp mình với. hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn

Trả lời

Nguyenvanquan7826 rất mong muốn các bạn để lại những phản hồi đóng góp ý kiến, thắc mắc cho bài viết cũng như cho Blog. Nhưng mọi phản hồi mang tính chất nhờ giải hộ bài tập đều bị xóa thẳng tay và không phản hồi lại!