Android nâng cao 21: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P2