Android nâng cao 23: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P4