Android nâng cao 25: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P6