Android nâng cao 27: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P8