Archive | TUT Bài tập tư duy lập trình

Phân tích thừa số nguyên tố

Đề bài: Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố Với bài này các bạn cần nhớ lại thừa số nguyên tố là gì và cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tích các thừa số nguyên tố chính là phép nhân giữa các số với nhau trong đó tất cả các số đều là số nguyên tố. Ví dụ: 10 = 2 * 5. Trong đó 2 và […]

Giới thiệu loạt bài Bài tập tư duy lập trình

Mình đã hướng dẫn khá nhiều bạn học lập trình, tuy nhiên rất nhiều bạn tư duy chưa tốt lắm để giải quyết các bài toán. Các bạn thường chỉ làm được theo mẫu mà không nghĩ được là để làm cái này thì cần có cái gì. Tức là khi gặp một bài hoàn toàn mới, các bạn không thể hoặc rất khó khăn để giải quyết nó. Do vậy mình viết loạt bài […]

Bài tập Lãi ngân hàng

Bài tập gửi ngân hàng và tính lãi ngân hàng là những bài tập hết sức thiết thực nhưng cũng giúp khả năng tư duy lập trình rất cao. Bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số bài về nó. Đề bài: Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau n tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ được […]

Điểm các bạn trong lớp

Đề bài 1: Nhập vào danh sách điểm của các bạn trong lớp. In ra màn hình điểm lớn nhất trong lớp Dựa vào đề bài ta có thể xác định đây là bài toán tìm số lớn nhất trong mảng (đã từng nêu ở bài tìm số lớn nhất). Để làm bài này, trước tiên chúng ta cần phải nhập được danh sách điểm – tức là nhập mảng. Muốn nhập mảng chúng ta […]

Chương trình kiểm tra mật khẩu

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra mật khẩu người dùng khi đăng nhập. Người dùng phải đăng nhập khi đến khi nào đúng username và password thì thôi. (username và password được định nghĩa trước trong chương trình) Trong thực tế, các bạn sẽ gặp bài toán này rất nhiều khi xây dựng phần mềm, wesbite mà có chức năng đăng nhập. Vậy nên bài toán này là vô cùng hữu ích. Trước tiên […]

Tính chu vi diện tích hình tròn

Đề bài: Nhập vào bán kính của hình tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó Đề bài khá rõ và không có gì cần bàn nhiều. Điều phải làm là các bạn hãy nhớ lại công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn. Ta có các công thức như sau: Vậy công thức đã có. Giờ chúng ta chỉ việc code theo công thức. Trong code trên, các […]

Tính giai thừa n!

Đề bài: Viết chương trình tính n! với n là số tự nhiên không âm nhập vào từ bàn phím Để làm được bài này, trước tiên các bạn cần nhớ lại công thức tính n! đã. Theo định nghĩa giai thừa ta có: 0! = 1 n! = 1.2.3…n Vậy là ta có công thức rồi. Nhìn vào công thức ta thấy với n = 0 thì dễ rồi, nếu n > 0 thì […]

Tính tổng các số từ 1 đến 100

Đề bài: Tính tổng các số từ 1 đến 100 Chào các bạn, nếu tính tổng 2 số a và b thì nó khá là đơn giả rồi, tuy nhiên để tính tổng nhiều số liên tiếp như đề bài thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thấy rằng tính chất của các số từ 1 đến 100 là liên tiếp nên chúng ta có thể dùng vòng lặp for để thực hiện […]

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

Đề bài: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a khác 0) Với các hệ số a, b được nhập vào từ bàn phím. Để giải bài này, các bạn nhớ lại kiến thức toán học của chúng ta đã học thời phổ thông. Do a khác 0 nên ta luôn có nghiệm x = -b/a. Vậy thì dễ dàng rồi, công thức đã có, giờ chỉ cần code thôi. Đơn giản […]

Tìm số lớn nhất trong 3 số

Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đều biết cách tìm lớn nhất giữa 2 số a và b. Chúng ta chỉ việc so sánh a với b, số nào lớn hơn thì lấy nó thôi. Nhưng với 3 số a, b, c thì sao? Đề bài: Nhập 3 số nguyên a, b, c từ bàn phím, hãy in ra số lớn nhất trong 3 số đó. Cách đơn giản mà các bạn có thể […]