[Video Android] ListView P2 – Hiển thị dữ liệu lên ListView

Trong video này, mình hướng dẫn các bạn hiển thị dự liệu lên ListView

[Video Android] ListView P1 – Tạo ListView

Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ListView. ListView để hiển thị một danh sách nào đó.

[Video Android] Truyền dữ liệu qua Intent

Trong video này, mình hướng dẫn các bạn chuyền dữ liệu qua Intent

[Android Video] Chuyển màn hình bằng Intent

Video hướng dẫn dùng Intent chuyển màn hình trong Android

Lõi của chương trình

Có rất nhiều bạn viết chương trình, nhưng lại chưa hiểu được đâu là các lệnh cần thiết, đâu là lệnh thêm vào hoặc bỏ đi cũng được, đâu là lõi của chương trình, đâu không phải là lõi. Một chương trình cũng giống như một cái bút, phần quan trọng vẫn là ruột bút (ngòi bút), phần vỏ chỉ là để làm đẹp, làm dễ dùng hơn mà thôi.

Hiểu code nhưng không code được

Có khá nhiều bạn có thể đọc hiểu code được, nhưng khi bắt đầu vào code thì lại không thể code được, cũng không biết code thế nào. Điều này là hết sức bình thường. Nó giống như việc các bạn nghe một bài hát, hiểu bài hát, biết là bài hát này hay, nhưng lại không thể viết ra được một bài hát như vậy. Hoặc khi đọc bài thơ, bạn biết nó hay, […]

Khi nào dùng ngoặc nhọn, khi nào dùng ngoặc tròn

Trong quá trình học lập trình, có rất nhiều bạn không phân biệt được và cũng không biết được khi nào thì dùng ngoặc nhọn, khi nào thì dùng ngoặc tròn. Bài này chúng ta sẽ làm rõ hơn một chút về chúng

Chọn đề tài thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp, đồ án Công nghệ thông tin

Giờ đang là thời điểm các đợt thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp và đồ án đang đến. Rất nhiều bạn đang băn khoăn không biết nên chọn đề tài thực tập nào cho dễ, phù hợp. Cách chọn đề tài Để chọn được đề tài phù hợp với khả năng, chuyên môn và phù hợp với đợt thực tập, các bạn cần hiểu về mức độ cần thiết của đợt […]

Lập trình C: Bài 13 – Kiểu cấu trúc – struct

Đối với mảng, chỉ có thể lưu nhiều thông tin có cùng kiểu dữ liệu. Nhưng với kiểu cấu trúc ta có thể lưu thông tin có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Lập trình C: Bài 12 – Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng, chuỗi ký tự

Mảng và con trỏ có mối quan hệ cực ký mật thiết với nhau. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm được phần nào mối quan hệ đó.