Thư viện tính biểu thức theo thuật toán Balan

Thư viện này mình xây dựng trên nền tảng java để phục vụ việc tính toán giá trị các biểu thức phức tạp. Một số hàm chính trong thư viện gồm có: Update 09/10/2014: phiên bản 1.1: Fix & bắt một số lỗi, thông báo khi phép toán không chuẩn. isNumber(String s) : trả về true nếu s là số, ngược lại trả về false isNumber(char c): trả về true nếu s là số, ngược […]

[Pascal – TUT] Bài 7: Chương trình con

1. Lợi ích của dùng chương trình con(CTC) – Chương trình có nhiều phân đoạn mỗi phân đoạn thực hiện một chức năng nào đó{ khi đó ta sử dụng ctc để làm các phân đoạn trên} – Trong chương trình, có những đoạn cần phải lập đi, lập lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Để tránh phải viết lại các đoạn đó người ta thường phân chương trình ra thành nhiều CTC […]

[C/C++] Đồ họa trong Dev-C++

Update 24/05/2014: Đã test thành công trên cả hệ thống win 64 lẫn 32 bit. Sử dụng được cả thư viện winbgim.h và graphics.h Việc sử dụng đồ họa trên dev-C hơi khó khăn só với trên Turbo C khi mà Turbo C cho phép sử dụng ngay còn dev-C thì không được, chúng ta cần một số bước nhỏ để thiết lập đồ họa trong Dev-C. Nội dung Sử dụng thư viện winbgim.h Sử […]

[Cây nhị phân] Chuyển cây nhị phân sang cây nhị phân tìm kiếm

Cách làm của mình rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc duyệt vào lưu lại các phần tử của cây nhị phân ban đầu vào mảng và cuối cùng là chèn các giá trị của mảng vào cây theo cách chèn 1 Node vào cây nhị phâ. Vậy là đã được 1 cây nhị phân tìm kiếm. Code:

[Assembly] Nhập vào 1 ký tự kiểm tra có là số hay không Assembly

Bài toán kiểm tra ký tự nhập vào có là số hay không. code

[Thuật toán] Mã hóa tối ưu – Phương pháp mã hóa Shanon

Nội dung Thuật toán mã hóa Shanon Code thuật toán Trong bài viết này mình chỉ nêu phương pháp mã hóa Shanon và code C/C++ của thuật toán. Mọi khái niệm liên quan mặc định các bạn đã biết, nếu chưa rõ khái niệm nào thì bạn gọi đại ca Google nhé. ^^ Thuật toán mã hóa Shanon Xét nguồn U với bảng phân phối xác suất U1 U2 … UN P1 P2 … PN […]

[Android] JSon trong Android – Phần 4: Xử lý lấy JSon bằng Java

Hế lô các bạn, Dự đây sẽ là phần cuối trong loạt bài JSon trong Android. Chúng ta sẽ viết nốt code java xử lý và quan trọng nhất là lấy JSon mà chúng ta đã xuất ra từ các phần trước…

[Android] JSon trong Android – Phần 3: Thiết kế giao diện Old Lover

Chào các bạn, ở 2 phần trước chúng ta đã tìm hiểu JSon và cách xuất JSon từ Database bằng Php, mọi việc đều ổn. Và trong phần 3 này, chúng ta sẽ đi thiết kế giao diện cho Old Lover – Người yêu cũ…

[Android] JSon trong Android – Phần 2: Xuất JSon từ Database bằng Php

Chào các bạn, trong phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Database, viết các lệnh truy vấn dữ liệu và xuất JSon từ database…

[Android] JSon trong Android – Phần 1: JSon và cách xuất JSon bằng php

Chào các bạn, hôm nay là bài đầu tiên của loạt bài JSon trong Android, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 app vui nhộn cụ thể từ đầu đến cuối sử dụng json tương tác với cơ sở dữ liệu trên web server …