So sánh chuỗi trong C – strcmp

Khi so sánh 2 số trong C thì ta có một số phép toán làm rất đơn giản “`<, >, >=, <=, ==, !=```, tuy nhiên để so sánh chuỗi thì chúng ta không thể dùng các phép toán đó mà cần phải dùng hàm **strcmp** nằm trong thư viện **string.h**.

Lập trình C: Bài 7 – Vòng lặp while, do…while trong C

Ở bài trước, chúng ta đã làm quen với vòng lặp for với những tiện ích cho chúng ta việc lặp đi lặp lại nhiều lần. Bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu 2 loại vòng lặp khác có chức năng tương tự vòng lặp for nhưng cách dùng có khác một chút là vòng lặp while và do…while. Các bạn có để ý đến các trang web mà chúng ta cần đăng nhập? […]

Lập trình C : Bài 6 – Vòng lặp for trong C

Trong thực tế, các phần mềm sẽ có những công việc phải lặp đi lặp lại nhiều lần giống như ví dụ trên. Hoặc ví dụ như phần mềm của bạn cần in một danh sách các nhân viên, mỗi nhân viên có thông tin (nội dung) khác nhau nhưng cấu trúc thì rất giống nhau. Hoặc đơn giản hơn là bạn lướt facebook và thấy

Lập trình C: Bài 5 – Cấu trúc vòng lặp

Trong cuộc sống có những việc chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần và trong lập trình cũng vậy, có những lệnh, đoạn lệnh phải thực hiện nhiều lần, vậy làm sao để làm được như vậy, bài viết sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Lập trình C: Bài 4 – Phép toán, toán tử trong C

Bài học hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn cách thực hiện các phép toán, các toán tử để xử lý dữ liệu trong C

Lập trình C: Bài 3 – Nhập xuất trong c

Ở các bài trước, chúng ta đã làm quen với một số chương trình mà in lên màn hình một số thông tin. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách nhập xuất trong C. 1. Chuỗi định dạng dữ liệu Trước khi đến với phần nhập, xuất dữ liệu cho các biến mình sẽ nói về một số định dạng để nhập và xuất. Sau đây là các dấu mô tả […]

Lập trình C: Bài 2 – Các thành phần trong C

1. Các ký tự điều khiển \n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên. \t : Tab ngang. \r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng. \a : Tiếng kêu bip. \\ : In ra dấu \ \” : In ra dấu “ \’ : In ra dấu ‘ %%: In ra dấu % Đây chỉ là một số ký tự điểu khiển quen thuộc, hay dùng, ngoài ra còn […]

Lập trình C: Bài 1 – Hello World

Lập trình C đơn giản là các bạn dùng Ngôn ngữ lập trình C để tạo ra các phần mềm. Mỗi phần mềm hay gọi là chương trình (chương trình máy tính) sẽ được viết bởi ngôn ngữ C bằng một hay nhiền file với những quy tắc nhất định của ngôn ngữ mà chúng ta sẽ dần tìm hiểu.

Các thuật toán kiểm tra số nguyên tố – Algorithm check prime number

Bài viết nêu các thuật toán kiểm tra số nguyên tố từ đơn giản đến nâng cao, viết theo tư duy của bạn đọc từ đơn giản đến các bước tối ưu thuật toán. Code demo viết trên ngôn ngữ C

[Thuật toán – C/C++] Quick Sort – Các vấn đề liên quan

Trước tiên chúng ta tìm hiểu ý tưởng thuật toán Ý tưởng: QuickSort chia mảng thành hai danh sách bằng cách so sánh từng phần tử của danh sách với một phần tử được chọn được gọi là phần tử chốt. Những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt được đưa về phía trước và nằm trong danh sách con thứ nhất, các phần tử lớn hơn chốt được đưa về phía sau […]