Archive | TUT C cơ bản

Lập trình C: Bài 11 – Con trỏ trong c

Sử dụng con trỏ trong c cho phép chúng ta quản lý bộ nhớ, tránh lãng phí dư thừa hoặc thiếu hụt. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng con trỏ như thế nào.

Khi nào dùng ngoặc nhọn, khi nào dùng ngoặc tròn

Trong quá trình học lập trình, có rất nhiều bạn không phân biệt được và cũng không biết được khi nào thì dùng ngoặc nhọn, khi nào thì dùng ngoặc tròn. Bài này chúng ta sẽ làm rõ hơn một chút về chúng

Lập trình C: Bài 13 – Kiểu cấu trúc – struct

Đối với mảng, chỉ có thể lưu nhiều thông tin có cùng kiểu dữ liệu. Nhưng với kiểu cấu trúc ta có thể lưu thông tin có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Lập trình C: Bài 12 – Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng, chuỗi ký tự

Mảng và con trỏ có mối quan hệ cực ký mật thiết với nhau. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm được phần nào mối quan hệ đó.

Lập trình C: Bài 9 – Mảng trong C

Mảng Là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mảng có mảng 1 chiều, 2 chiều,… và mỗi kiểu dữ liệu thì có 1 kiểu mảng tương ứng (mảng nguyên, mảng thực, mảng ký tự (chuỗi)),… Ta chủ yếu xét về mảng 1 chiều và mảng 2 chiều

Lập trình C: Bài 10 – Chuỗi ký tự trong c

Ở bài Nhập xuất trong c chúng ta đã làm quen với cách khai báo, nhập xuất chuỗi ký tự trong C một cách đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ nói nhiều hơn về các ví dụ, bài tập về chuỗi .

Lập trình C: Bài 14 – Nhập xuất file trong C/C++

Trong quá trình lập trình, chúng ta thường phải đọc và ghi dữ liệu ra file. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đơn giản với C và C++. Lưu ý: Trong các ví dụ dưới đây, các file input và output đặt cùng thư mục với file mã nguồn. Ví dụ: Cho file input.txt, dòng đầu tiên gồm 1 số n là số lượng bạn bè, n dòng tiếp theo mỗi dòng […]

Hàm hoán vị trong C

1. Tư tưởng hoán vị Trong thực tế, chúng ta phải xây dựng các chương trình, các hàm hoán vị để hoán đổi giá trị của các phần tử, ví dụ chương trình sắp xếp dãy là một điển hình. Để hoán vị 2 số, ta có thể hình dung giống như chúng ta có 2 cốc. Cốc A đựng nước chanh, cốc B đựng thuốc trừ sâu. Làm sao để chúng ta chuyển nước […]

Lập trình C: Bài 8 – Hàm trong C

Hàm là một đoạn lệnh thực hiện một khối công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi chạy chương trình hoặc dùng tách một khối công việc cụ thể để chương trình đỡ phức tạp.

Lập trình C: Bài 5 – if else, switch case trong C

Trong cuộc sống có rất nhiêu điều chúng ta phải lựa chọn, ví như lựa chọn giữa người ta yêu và người yêu ta, chọn nghe theo con tim hay là lý trí,… Nếu hôm nay được nghỉ thì sẽ ở nhà học hay là đi chơi, nếu có người yêu thì ngồi code hay đi mua kem cùng ăn ngoài cổng trường, vân vân và mây mây. Và lập trình là đi từ cuộc sống, phục vụ cuộc sống nên nó cũng phải có những thứ như vậy. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh để phục vụ những lựa chọn như vậy, các lệnh này gọi là lệnh rẽ nhánh.